Quarter Studios

Show yourself

Persiska mattor

Från slutet av november till början på januari har vi jobbat med ljud och bild för Carpet eBuy som säljer persiska kvalitetsmattor.
Slutprodukten ska bli en informationsfilm för varje enskilt område som mattorna produceras i.
Det är autentiska klipp från de olika regionerna i världen där Iran har en central roll men även filmer från Afghanistan, Indien och Turkiet.
Kate Croxton och Jennina Berg.
Två fantastiska tjejer som profilerar Carpet eBuy i både bild och voice-over.

S1010002

S1010003

S1010005

Talent

Talent-2

Jennina lucia inspelning-1

Comments are closed.